Sramadhana Champain 2020

DSC04903 

 DSC04905

DSC04892

 DSC04902

DSC04906

ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 පැතිරීම පිළිබඳව නවතම තත්ත්වය http://covidsl.com/embed.html

 

 111261425 89763840 10156761642117155 421936895669305344 o

 

කෝවීඩ් - 19 රෝග පාලනයට හා සමාජ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සදහා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සහ ගැනීමට

අපේක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග

 

ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග

 • කාර්යාලයේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පැවත්වෙන රැස්වීම් අවම කිරීම හා සේවා මුර ක්‍රමයට නිලධාරීන් කාර්යාලයට කැඳවීම.
 • නිලධාරීන් සදහා සියළු දැනුවත් කිරීම් දුරකථන පනිවිඩ, කෙටි පණිවිඩ වයිබර්, වට්ස් ඇප් වැනි තාක්ෂණික මෙවලම් යොදාගෙන සිදු කිරීම.
 • මහජන අවශ්‍යතා හැකිතාත් වසම්භාර නිලධාරීන් හරහා සිදුකිරීම හා මහජනතාව කාර්යාලයට පැමිණීම අවම කිරීම.
 • රෝගය, අවදානම් තත්වය හා ඉන් වැලකීමට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර, අත්පත්‍රිකා යොදාගෙන දැනුවත් කිරීම හා ජනතාව ඒකරාශි වීම අවම කිරීම..
 • සෞඛය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මඟින් දිනපතා නිරෝධායනයට ලක්වන පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම.
 • කොට්ඨාශයට පිටතින් පැමිණී (විදේශගතව, සංචාරයකර, අපනයන කළාපවල සිට) පවුල්පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීම හා එවා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය හා පොලිසිය එක්ව අධීක්ෂණය කිරීම.
 • ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පවුල් සංඛ්‍යාවග්‍රාම නිලධාරී ඇතුළුව ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් 4 දෙනාට බෙදා වෙන් කර ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණය මගින් කොරෝනා ආසාදිතයැයි සැක සහිත හා වෙනත් ප්‍රදේශවලින් පැමිණි පුද්ගලයන් හදුනාගැනීමහා එම පවුල්වල අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම.
 • පිට දිස්ත්‍රික්කයකින් පැමිණි සියල්ලන් ග්‍රාම නිලධාරී, පොලීසිය, සෞඛ්‍යය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය පසු විපරම් සටහන් කර ගැනීම හා තොරතුරු සත්‍ය අසත්‍යතාවය පසුවිපරම් කිරීමට පොලිසිය මගින් තොරතුරු ලබාගැනීම..
 • වසම් අතර සිදුවන පදිංචි ස්ථාන වෙනස් කිරීම් පිළිබඳ තොරතුරු අදාල ග්‍රාම නිලධාරීන්ට දැනුම් දීම හා පොලිසිය මගින් තහවුරු කර ගැනීම.
 • ග්‍රාම නිලධාරී මට්ටමින් තොරතුරු ජාලයක් පවත්වා ගැනිම හා රහස්‍ය තොරතුරු රැස්කිරීම.
 • ආබාධිත දීමනා, වැඩිහිටි දීමනා,රෝගාධාර ආදී ගෙවීම් ග්‍රාම නිලධාරීන් හරහා නිවසටම ගොස් ලබාදීම.
 • වසම් මට්ටමින් උපකාර අවශ්‍ය පවුල් තෝරාගෙන ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික මහතුන් හා පරිත්‍යාගශීලීන් සමඟ එක්ව වියලි සළාක මළු බෙදා දීම.
 • සමෘද්ධි දීමනා සමෘද්ධිසංවර්ධන නිලධාරී මගින් ප්‍රතිලාභීන්ගේ නිවාස වෙත ගොස් භාර දීම.
 • කාලරාමුකට අනුව ඇදිරිනීතී අවස්ථාවල එක් ඖෂධ ශාලාවක් ලෙස විවෘතව තැබීම.
 • වසම් මට්ටමින් අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම පිළිබඳව ග්‍රාම නිලධාරීන් විසින් නිරීක්ෂණය කිරීම.
 • ප්‍රදේශයේ සියළුම සමූපකාර, සතොස, co-op-city තොග වෙළඳ සැල් සම්බන්ධීකරණය කර දින 03 කට වරක් තොග වාර්තා ලබා ගැනීම හා හිග භාණ්ඩ ලබාගැනීමට ආහාර කොමසාරිස් හරහා අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කර දීම.
 • වසම් මට්ටමින් දෛනිකව ගමන්කරන එළවළු රථ, බේකරි නිෂ්පාදන, ආහාර ද්‍රව්‍ය රැගත් රථ අධීක්ෂණය හා ඔවුන් කොට්ඨාශයම ආවරණය වන ලෙස ගමන් කිරීමට යොමු කිරීම.

අපේක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග

 • අධි අවධානම් දිස්ත්‍රික් සඳහා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමට අවසර ලබා නොදීම.
 • ප්‍රදේශයේ ෆාමසි මඟින් ඖෂධ බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම.
 • ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පවුල් 25-30 අතර ලෙස ඛාණ්ඩ කර වසම්භාර රජයේ නිලධාරීන්ට සහ තෝරාගත් ප්‍රජා නායකයින් වෙත භාර දීම.එමගින් අදාළ පවුල්වල සියළුම ජීව දත්ත තොරතුරු හා භෞතික තොරතුරු ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 
 
වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට ලබාදුන් සහනාධාර .....
 
93857452 134212791502866 3478067015971766272 n                            93904000 134212938169518 2428805865608839168 n                       92616765 134212828169529 7797750049168949248 n                                   93254058 134212851502860 4078016167027933184 n
 
 
 
93154202 134212764836202 4142031945905209344 n
 
 
 

 


 

කොවිඩ් - 19 වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා වූ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ප්‍රාදේශීය කමිටුව.

-

අනු අංකය

නම

තනතුර

සේවා ස්ථානය

දුරකථන අංකය

01

ඩී.එම්.ටී.ඩී.දිසානායක

සභාපති

ප්‍රාදේශීය සභාව-වාරියපොල

0775738538

02

ඩී.පී.සී.උදය කුමාර

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-වාරයපොල

0716866930

03

එම්.එස්.කේ.විකුමනායක

සහකාර පොලිස් අධිකාරිය

සහකාර පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය-කුරුණෑගල

0718591248

04

එස්.ඒ.ඒ.ඩී.සුරවීර

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය

0714460005

05

එස්.එම්ආර්.කේ.බී.සමරකෝන්

වෛද්‍ය නිලධාරී

දිසා රෝහල - වාරියපොල

0777008085

06

කේ.ඩී.ඒ.කැරුව්ගොඩ

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-වාරයපොල

0713042800

07

නිලන්ත බංඩාර

පොලිස් ස්ථානාධිපති

පොලිස් ස්ථානය - වාරියපොල

0718581253

08

එච්.එම්.එන්.එස්.හේරත්

සහකාර අධ්‍යක්ෂක ( සැලසුම්)

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-වාරයපොල

0710564474

09

ටී.එම්.ඩි.බංඩාර

පරිපාලන ග්‍රාම නිළධාරී

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-වාරයපොල

0711379218

10

එච්.එම්.ආර්.කුසුම් කාන්ති

සමෘද්ධිමූලස්ථාන කළමණාකරු

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-වාරයපොල

0715143358

11

එච්.එම්.සෙනවිරත්න

ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිළධාරී

ගොවිජනසේවා මධ්‍යස්ථානය-අවුලේගම

0718056282

12

ඒ.එම්.ජී.විජේසූරිය

ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිළධාරී

ගොවිජනසේවා මධ්‍යස්ථානය-වාරියපොල

0717418790

13

ඩබ්.ඊ.සී.උදයසිරි

උප පොලිස් පරීක්ෂක

පොලිස් ස්ථානය - වාරියපොල

0775830017

14

ටී.එම්.ජී.බී.තෙන්නකෝන්

පොලිස් සැරයන්

පොලිස් ස්ථානය - වාරියපොල

 

15

ඩබ්.එල්.ජී.කේ.විජේසිංහ

කේෂ්ත්‍ර නිළධාරී

වි.සේ.ස.සමිතිය-වාරියපොල

0703765673

16

ඩබ්.එම්.ඩබ්.එස්.වීරසූරිය

ආපදා සහන සේවා නිළධාරී

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-වාරයපොල

0711582080


 COVID - 19 measures to be taken for disease control and social coordination

and actions taken

 Actions Taken

 • Minimize meetings implemented for office staff and summoning the officers to the office for service shift.

 • Aware officers using technological tools such as telephone messages, SMS, Weber and WhatsApp.
 • Implement public needs through officers who attached to the areas (Wasam) and reduce the number of people attending the office.
 • Aware general public about the disease, risk situation and measures to be taken by using loudspeakers, leaflets and minimize public gatherings.
 • Obtaining information on persons who are quarantined daily by the Medical Officer of Health
 • Getting information about families who came from outside the area (from abroad, traveling and export zones) and supervising them by the MOH office and police
 • Divide the number of families in the GramaNiladhari Division into four Field Officers including the GramaNiladhari, supervise them to iidentifying suspected coronaviruses and people from other areas and identifying needs of these families.
 • Monitor all persons who came from outside areas to village through GramaNiladhari, Police, Health Medical Officer's office and get information from the police to track the truth.
 • Inform the relevant GramaNiladhari of the changes in the places of residence between the divisions and verify the details by the police.
 • Maintaining information network at the GramaNiladhari level and collecting confidential information.
 • Home delivery the payment of disabled allowances, elderly allowances and sickness payments through the GramaNiladhari
 • Distribute  dry ration bags in collaboration with the businessmen and donors in the area.
 • Handing over of Samurdhi allowances to the houses of beneficiaries by Samurdhi Development Officer
 • Opena pharmacy at a onetime under time frame during curfew period.
 • Monitoring the  distribution of essential commodities by GramaNiladhari at area (Wasam) level.
 • Co-ordinate all Co-operatives, Sathosa, Co-op-city wholesale stores in the area and collect bulk reports once in three days and arrange necessary action by the Food Commissioner to obtain shortage items.
 • Supervisionof daily driven vegetable vehicles, bakery products, food trucks and daily commodity vehicles at the divisional level and guide them to cover up whole the division.

          Expected Measures

 • No permission to transport goods to high risk districts
 • Prepare formal way to distribute medicines through pharmacies in the area.
 • Divided Families into 25-30 groupsin the area and handing them over to Public Officers and elected Community Leaders in the GramaNiladhari Division and obtain all the biometric information and physical information of the respective families.

 

 

News & Events

25
Sep2020
Sramadhana Champain 2020

Sramadhana Champain 2020

Sramadhana Champain 2020      

23
Apr2020
Information on COVID-19

Information on COVID-19

ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 පැතිරීම පිළිබඳව නවතම තත්ත්වය http://covidsl.com/embed.html...

Scroll To Top